Aanvragen indienen voor PPS-programma's geopend!

01 juli 2024

Health~Holland nodigt partijen uit om innovatieve onderzoeksprogramma’s op te zetten met als doel duurzame, innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen middels publiek-private samenwerking (PPS) en zo bij te dragen aan de economische groei van Nederland. Hiervoor is er ±€40 mln. PPS-subsidie beschikbaar. Binnen een programma kunnen organiserende partijen PPS-projecten selecteren die bijdragen aan de doelen van de Topsector Life Sciences & Health.

Kernvoorwaarden
◆ Minimaal twee onafhankelijke Nederlandse entiteiten organiseren het programma.
◆ Programmabudget tussen €500k en €5 mln. per programmajaar voor één tot drie opeenvolgende jaren.
◆ Projecten moeten voldoen aan de PPS-voorwaarden van Health~Holland.
Programma-aanvragen worden beoordeeld op: Relevantie, Impact, Kwaliteit samenwerking en Werkwijze.

Deadline indienen: 1 november 2024, CET 17:00

Volledige informatie en aanvraagdocumenten
Interessegesprek aanvragen: Tot 1 oktober 2024 kan een interessegesprek aangevraagd worden met Health~Holland. Dit gesprek dient om interesse kenbaar te maken en vragen te stellen over de voorwaarden en het proces. Maak een afspraak via programma@health-holland.com.

Bron: Health~Holland

Doorzichtig weckpotje gevuld met geldmunten waaruit een klein plantje begint te bloeien.