Aankondiging: Nieuwe MKB R&D Call

27 januari 2023

Mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), heeft aangekondigd om de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter te laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dit gaat wij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

R&D capaciteit vergroten 

In de opzet van deze nieuwe call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden financiering ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een PPS-project dat industrieel onderzoek uitvoert. Met de MKB Call vergroten we de R&D-capaciteit van mkb-bedrijven, waardoor zij meer menskracht en middelen hebben om kennis en innovaties sneller en beter om te zetten in producten of diensten. 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb

Een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health wordt toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.

Financiering MKB-Call

Deze financiering behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 PPS-toeslag per jaar. In totaal zal er een budget beschikbaar zijn van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor alle Nederlandse mkb’ers, van start-up tot middelgroot bedrijf. De doorlooptijd van een project is twee jaar voor start-ups en het klein mkb en vier jaar voor het middelgroot mkb.

Deadlines 

  • Februari: publicatie MKB Call;
  • April/mei: indienen projectidee;
  • September: indienen uitgewerkte aanvraag. 
     

Houd deze pagina in de gaten voor de publicatie van de call. 

Bron: Health~Holland

Doorzichtig weckpotje gevuld met geldmunten waaruit een klein plantje begint te bloeien.