ZoViVe zorg video verificatie

Pilot

Zovive legt de basis voor controle over de inzet van middelen in de zorg door ontwikkeling en verbetering van de communicatie met behulp van Live video verificatie en Sensoring naar de de dienstverlener of zorg meldkamer. Belangrijke en soms kostbare resources worden daarmee efficiënt in gezet en zijn beschikbaar als ze werkelijk nodig zijn. uiteindelijk leid dat tot kostenreductie.

Domotica
Hulpmiddel
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Regio Gelderland
Maarten Kas