Zorgplein

Implementatie

De zorg veranderd onophoudelijk. Wetgeving maar ook de kosten en de korte tijdsspanne spelen een grote rol hierin. Voor zorgorganisaties is het soms lastig om zich te blijven ontwikkelen in deze tijden en hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. Deze veranderingen, het beperkte budget of kennis staan innovatie in de weg. De stap durven te nemen is al lastig zat en er wordt dan ook lang nagedacht over het probleem. Het wiel wordt opnieuw uitgevonden, de pilot wordt gedraaid waarna het budget op is en de continue cirkel van lean startup is onvoltooid; er is geen budget meer voor aanpassingen. Ook ontstaat er angst voor het onbekende; vernieuwing betekent dat resultaten niet altijd bekend zijn en brengt dus onzekerheid met zich mee. Gevolg is dat de innovatie niet genomen wordt vanuit zekerheid of met voldoende budget. Wat als we de krachten bundelen van alle zorgorganisaties die met het zelfde probleem zitten?

Het ZorgPlein
Op een site kunnen zorgorganisatie de problemen vergelijken met de problemen in andere organisaties. Gedacht kan worden aan gedrags- of bewegingsproblemen bij bewoners in een verpleeghuis of domotica oplossingen binnen de thuiszorg. Wanneer we uitgaan van innovaties op organisatorisch niveau is het van belang om niet opnieuw het wiel uit te vinden. Als organisatie wil je weten: wat hebben andere organisaties er aan gedaan? Hoe is dit verlopen? En wat kan ik als organisatie hier van leren?
Bij het uitkiezen van technologische oplossingen is het voor een zorgorganisatie lastig om in te schatten in hoeverre het aansluit op de daadwerkelijke behoefte en wat het voor een organisatie oplevert. Filteren of het om een verkooppraatje gaat of om een daadwerkelijk goed product kan je alleen wanneer je spreekt met ervaringsdeskundigen of een bezoek aan een organisatie waarbij de technologisch oplossingen gebruikt worden.
Op het ZorgPlein kunnen organisaties elkaars pilot met bijbehorende ervaring/ evaluatie inzien, kopen en zelfs een ervaringsdeskundigen in de zin van projectleider uitwisselen.

Kern van het ZorgPlein is:
- Inzicht geven in / inspireren wat er allemaal is op het gebied van technologie en innovatie
- Ervaringen delen en daartoe een financiële prikkel geven doordat de zorgorganisatie verdient aan de verkoop van zijn op haar ervaringen
- Tijd en kosten besparing voor zorgorganisaties door ervaring op diverse wijze in te winnen
- Het stimuleren van verdere ontwikkeling in plaats van het wiel opnieuw uitvinden. Zodoende kunnen krachten gebundeld worden en kunnen zorgorganisaties een stap vooruit.

Later kan er zelfs gedacht worden aan het internationaal delen van ervaringen. Nederland is een land dat vooruitstrevend is op het gebied van de gezondheidszorg dus veel andere landen kunnen van onze instellingen leren. Omgekeerd kunnen Nederlandse zorginstellingen ook weer inspiratie opdoen uit innovatieve voorbeelden uit o.a. de VS en de Scandinavische landen bijvoorbeeld.

Hulpmiddel
Regio Zuid-Holland
Emma Heerkens