Zorgkwaliteit beter in beeld

Opschaling

Het samen brengen van zorg en technologische innovatie (als hulpmiddel) is mijn persoonlijke missie. “Zorgkwaliteit beter in Beeld” doet dit! Het geeft een handreiking naar leef- en zorgkwaliteit met een technologisch hulpmiddel.

Het project “Zorgkwaliteit beter in Beeld” werkt met QR-codes, voor zowel cliënten én het netwerk, alsmede voor zorgprofessionals en hun organisatie. Het toepassen van QR-codes maakt het mogelijk om op een snelle en een eenvoudige wijze om informatie toegankelijk te maken. Waarmee diverse praktijkvragen beantwoord kunnen worden.

“Zorgkwaliteit beter in Beeld” start vanuit de praktijkvraag. Zoals; ik weet niet wel of geen medicatie toe te dienen na het lezen van het epilepsieprotocol! Of; het brandmeldpaneel (900 brandmeldpanelen aanwezig) is het eenvoudigste apparaat binnen de organisatie maar het moeilijste te bedienen!

In dialoog met de vraagsteller wordt er gezocht naar het antwoord op de vraag. Door het dialoog ontstaat er een antwoord mét draagvlak.

De beoogde resultaten zijn dus snelle en éénduidige informatie. Maar ook tijd en plaats onafhankelijk werken. Tevens is de informatie makkelijk deelbaar en kan de kracht van visualisatie worden benut, waarbij altijd binnen of tegen het AVG kader gewerkt wordt.
Dit alles leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven van de cliënt en draagt bij aan de werk kwaliteit van de zorgprofessionals.

Digitalisering
Hulpmiddel
Zelfzorg
Domotica
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Overige
Regio Limburg