Wond Zorg App

Opschaling

De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één multidisciplinair dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Gelderland