Wijkcirkel

Opschaling

De Wijkcirkel is een concept waarbij gebruik gemaakt wordt van talenten van mensen waarvoor de cirkel ook bedoeld is. Op deze manier ondersteunen mensen zichzelf, vanuit de gedachte dat iedereen een talent heeft en iedereen een vraag heeft waarbij hij/zij geholpen wil of kan worden. De deelnemers worden ondersteund door een vrijwilliger uit de eigen buurt of wijk, die bekend is met het aanbod in de wijk. De deelnemers ontwikkelen tot een groep van mensen die elkaar ontmoet en ondersteunt waar nodig en kan een beroep doen op de vrijwilliger als ze vragen hebben. De beroepskracht is, zoveel mogelijk, op de achtergrond aanwezig. Hiermee verschuift de focus van deelnemers ook meer naar de eigen oplossingen zoeken, dan het te verwachten van de professional. Iets wat vaak wel verwacht wordt, gezien het beperkte eigen netwerk en de moeite die men heeft met zelfstandig wonen. De doelgroep bestaat dan ook uit kwetsbare mensen met GGZ achtergrond of andere vormen van een beperking of eenzaamheid.

Zelfzorg
Regio Zeeland
Yvonne van Renswoude