Wie ben ik

Concept

Tijdens het Pep-Op Lab is gewerkt aan het vraagstuk rondom jongeren die te maken hebben met jeugdzorg en zich hierin niet of slecht gehoord voelen. Er is getracht om vanuit het gesprek tussen verschillende partijen een instrument te ontwerpen waardoor jongeren hun eigen stem naar voor kunnen laten komen in de jeugdzorg. Uit de brainstormsessie kwamen verschillende ideeën waarbij de hoofdtoon lag op het laten zien van het perspectief van de jeugdige omtrent zijn eigen zorgplan. De jongeren gaven aan dat ze graag hun krachten willen laten zien aan hun hulpverleners en niet worden afgerekend op hun dossier wat door de jaren heen is opgebouwd.

Hulpmiddel
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Brabant
bonnie geus