Werkbaar (werktitel)

Ontwikkeling

Het meten van diverse factoren die leiden tot overprikkeling bij jongeren met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Bij het bereiken van de individuele grens van prikkelbaarheid wordt dit gecommuniceerd met de betreffende gebruiker.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Brabant
Harrie de Loos