Vital signs analysis

Opschaling

Annovating ontwikkelt en beheert een Time Series database selfb (https://selfb.org) van substantiële omvang waarin gestructureerde meetdata van diverse typen Smart Watches kunnen worden opgeslagen. Met een beheersmodule kunnen behandelaars en onderzoekers anonieme groepen gebruikers selecteren om vervolgens met kunstmatige intelligentie hun data te analyseren. Data worden alleen met expliciete schriftelijke toestemming van de gebruiker verwerkt.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Wearable
Regio Zuid-Holland