Virtual reality voor empathie

Opschaling

Als je werkelijk voelt wat de ander voelt, is een oplossing dichterbij.
Met de virtual reality simulaties van Enliven verplaatst je je in een ander en voel je werkelijk wat de ander voelt. De simulaties worden ingezet als onderdeel van een training of opleiding ter bevordering van begrip en empathie.

Onze simulaties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met en gevalideerd door prominente zorg- en veiligheidspartners, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie, het Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming.

Virtual reality
Regio Gelderland