VeteranenVriend

Concept

Nuldelijnsondersteuners de mogelijkheid bieden gespreksbevindingen/situatiebevindingen te delen met de coordinerende partij (Veteranen Platform), die hun kan voorzien van een passend professioneel advies. Daarnaast is het delen van deze gespreksbevindingen/situatiebevindingen mogelijk met andere nuldelijnsondersteuners

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Noord-Holland
Marciano Schildmeijer