Vertelknuffel SAMBuddy

Opschaling

Vertelknuffel voor onderwijs, ouderenzorg & gezondheidszorg.

De Vertelknuffel SamBuddy is een Sociale Robot bedoeld voor kinderen, mensen met een beperking of degene te maken hebben met sociaal emotionele problematiek en een 'buddy' zoeken waarbij ze hun verhaal kwijt kunnen.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Robotica
Zelfzorg
Regio Utrecht
Help ons versnellen

Wij zijn op zoek naar investeerders en samenwerkingspartners voor ons product en naar AI-experts voor doorontwikkeling