Vernieuwend Werken in de Zorg

Opschaling

Vernieuwend Werken in de Zorg (VWidZ) is een ontwikkelprogramma waarin zorgprofessionals zich ontwikkelen tot 'fit for the future'. In het programma van VWidZ gaan de deelnemende zorgprofessionals aan de slag met een vraagstuk van de eigen werkvloer. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen werkvormen en tools van onder andere zelfleiderschap, sociale innovatie design thinking, prototyping en kort-cyclisch (agile) werken. Het programma is gebaseerd op 3 pijlers; Kennis, ervaring en mindset.
Parallel hieraan is een traject voor de tandempartner (leidinggevende en/of coordinator). Zij zijn naast sparring partner voor de zorgprofessional onmisbaar om verandering en vernieuwing in de zorg mogelijk te maken.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Robotica
Regio Utrecht