Urban healthdata platform

Opschaling

Het Rotterdam Urban Health Platform (RUHP) is een digitale learning community die alle relevante gezondheidsinformatie van een individu verzameld en begrijpelijk en inzichtelijk maakt ongeacht het opleidingsniveau of sociale status van de gebruiker. Dit platform extraheert data die al (latent) aanwezig is vanuit het individu in termen van electronische patienten dossiers, wearables, klinische metingen vanuit de zorg en publieke data van de leef en woonomgeving vanuit publieke databases. Deze informatie kan worden ingezet voor zorg doeleinden maar kan ook ingezet worden voor duurzaam onderzoek en burger gedreven sociale innovatie. Het centrale kenmerk van de RUHP is dat de gebruikers centraal staan en dat deze niet alleen volledig geinformeerd zijn over hun data en wat het betekend maar dat zij deze ook kunnen delen met de relevante partijen. Daarnaast zal dit platform ook ingezet kunnen worden voor duurzaam wetenschappelijk onderzoek met in achtneming van de privacy van de gebruiker doordat data voor onderzoeksdoeleinden niet meer uitgewisseld dienen te worden. Het algoritme gaat naar de data in plaats van andersom. Hierdoor is externe data uitwisseling niet meer een vereiste.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Wearable
Digitalisering
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland