UPRIGHT

Ontwikkeling

Een goede houding is essentieel voor een goede gezondheid. Zeker over langere tijd kan een slechte houding serieuze rugklachten veroorzaken of problemen geven met lopen. Dit kan in een aantal gevallen zelfs leiden tot een verhoogd valrisico. UPRIGHT geeft u een waarschuwingssignaal wanneer uw houding ongemerkt verslechterd, zodat u zichzelf kunt corrigeren om weer rechtop te gaan zitten of lopen. UPRIGHT ondersteunt, traint en helpt een voorovergebogen houding bij Parkinson te corrigeren.
Daarnaast heeft een deel van de mensen met Parkinson heeft problemen met lopen. Ze lopen schuifelend, zijn niet in staat om te starten met lopen, “bevriezen” of vallen. UPRIGHT geeft u tijdens het lopen ondersteuning door een hoorbaar of voelbaar cueing (metronoon) signaal. Deze externe prikkels helpen de hersenen om beter te kunnen lopen.

Hulpmiddel
Regio Noord-Brabant