Umenz App voor zorgnavigatie

Opschaling

Of het nu een patient is met alleen astma of iemand met zowel diabetes, hartfalen, depressie, nierfalen en/of ADHD, de Umenz App is het hulpmiddel voor zelfmanagement begeleiding omdat u alle aandoeningen in 1 app kunt begeleiden. Ook de afhaalberichten van de apotheek, voorzien van instructievideo en medische animatie) kunnen in dezelfde app ontvangen worden.

Alle zorg komt in de Umenz App bij elkaar, en alle betrokken zorgverleners hebben zowel met de patiënt als met elkaar contact.

Om een optimale behandeling te realiseren moet de patiënt goed geïnformeerd worden over zijn ziektebeeld en behandeling. Daarnaast moet de zorgverlener gefaciliteerd worden om zijn patiënt goed te kunnen begeleiden: op de juiste manier én op de juiste momenten. Via de Track&Trace software kan de apotheker de patiënt op een toegankelijke en veilige manier informeren over het juiste gebruik van geneesmiddelen.

De Umenz app zorgt ervoor dat elk behandelplan aan deze essentiële voorwaarden voldoet. Door gebruik van de app hebben patiënten meer regie over hun eigen zorg en staan ze in direct contact met hun zorgverlener of apotheker. Tevens wordt er gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten zoals de CCQ.

De Umenz app bestaat uit twee delen: Een app voor de patiënt: Umenz App , gekoppeld aan een begeleidingssysteem voor zorgverleners: Umenz Pro

De communicatiefunctie ("UComm") van de Umenz app richt zich voornamelijk op het beveiligd uitwisselen van informatie tussen patiënt en zorgverlener. Door de integratie met Track&Trace software kan de apotheker makkelijk en beveiligd patiënten laten weten dat de medicatie afgehaald kan worden. Bij dit afhaalbericht kan dan meteen een informatievideo over het geneesmiddel meegestuurd worden zodat de patiënt beter voorbereid naar de apotheek gaat voor verdere instructies.

Bij patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen en bij degenen die starten met een nieuw geneesmiddel kan de Umenz app gebruikt worden. De app is de link met de patiënt om hem te informeren, coachen en begeleiden naar optimale therapie-uitkomst. Tevens kan de app onnodige controlebezoeken voorkomen, waarmee de arts meer tijd heeft om te focussen op patiënten die meer tijd & aandacht nodig hebben.

De patiënt krijgt met de Umenz app , per ziektebeeld, inzage in zijn behandelteam en kan met al deze zorgverleners direct contact opnemen. ( e-consult) Hij kan daarnaast ook met lotgenoten chatten, medicatiereminders instellen, linken naar informatie portalen , zijn meditatielijst bijhouden, herhaalrecepten aanvragen etc.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Holland