Ubuntu

Ontwikkeling

Inleiding
Vaak wordt gezegd dat door bezuinigingen in de zorg mensen nog eenzamer worden. Maar hoe staat het gesteld met onze (participatie)maatschappij als we dure zorgkrachten moeten betalen om er voor te zorgen dat mensen niet eenzaam worden?
Kinderen wonen steeds minder vaak in de buurt van hun ouders. Een grote zorg voor hen is dat hun ouders hulpbehoevend gaan worden; want hoe kunnen zij hen helpen als zij minstens 2 uur verderop wonen? Het zijn juist de mensen die in de buurt wonen die veel kunnen betekenen.
Het probleem is dat we nog steeds in een individualistische maatschappij. Met name in de steden kennen mensen niet de personen die in hun buurt wonen. Laat staan dat je weet of er mensen wonen die een beperking hebben en daardoor hulp nodig hebben.

De trend is dat mensen met een beperking (gehandicapten, ouderen) steeds langer thuis wonen. En het is niet meer vanzelfsprekend dat familie of vrienden in de buurt wonen. Het probleem is niet dat buurtbewoners niet willen helpen. Het moet alleen wat makkelijker en persoonlijker worden. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als in ruil daarvoor jouw familielid dat ver weg woont met een hulpvraag ook geholpen wordt!

Ubuntu-app
Met de Ubuntu-app willen wij in kaart brengen welke mensen er in een wijk/buurt wonen die hulp nodig hebben. Doordat mensen een persoonlijk profiel hebben waarin ze wat over zich zelf en hun beperking/hulpvraag vertellen, spreekt het andere mensen meer aan om die persoon te helpen. In de app kun je eerst chatten met iemand en als er vervolgens een klik ontstaat kun je gegevens met elkaar uitwisselen.
Bij de Afrikaanse filosofie Ubuntu wordt de mens niet primair als individu beschouwd, maar als individu in de gemeenschap. ‘Ik ben omdat wij zijn’, in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging ‘ik denk dus ik besta’. Ligt bij ons in de Westerse wereld de nadruk op het optimaliseren van het individu, van het ego, bij ‘Ubuntu’ geldt: mijn waarde wordt bepaald door mijn betekenis voor anderen.

Vertrouwen
Het idee gaat uit van goed vertrouwen. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat mensen met een beperking kwetsbaar zijn. Vergelijkbaar met het principe van AirBNB kunnen mensen die helpen beoordeeld worden zodat hulpbehoevenden weten wie ze ‘in huis halen’. Indien een persoon niet te vertrouwen is, moet dat ook in de app aangegeven kunnen worden d.m.v. een ‘Dit is NIET oke’ button. Personen die willen helpen kunnen ook reviews toevoegen aan hun profiel van bijvoorbeeld zorginstellingen of een onafhankelijk orgaan dat een screening doet. Daarnaast kan de vertrouwensband ook versterkt worden door het organiseren van buurtactiviteiten.
Gelet moet worden op de kwetsbaarheid en zelfredzaamheid van de persoon met de hulpvraag. Indien de persoon te kwetsbaar is, zal degene die hulp aanbiedt eerst gescreend worden. Daarbij blijft de persoon met een hulpvraag altijd zelf in de regie; hij/zij bepaalt wie mag komen helpen en wanneer.

Punten en sociale status
Als je een ander helpt, verdien je punten. Ook mensen met een hulpvraag kunnen anderen natuurlijk weer helpen: denk bijvoorbeeld aan het snoeien van een tuin, boodschappen doen, wellicht het leren van een taal, wat dan ook! Deze punten leiden tot een status in de app die gelinkt kan worden aan o.a. Facebook. Met een groeiend aantal punten stijgt jouw ‘Ubuntu-waarde’. De mensen die het meest doen in de wijk krijgen een speciale status en worden daarvoor beloond (nader uit te werken). Ook kunnen zij korting krijgen op bepaalde gezondheidsgerelateerde producten (zoals Hello Fresh).

Ook kun je met deze punten hulp op afstand inwisselen voor zorg. Bijvoorbeeld: Jan-Willem helpt de buurvrouw in Rotterdam en kan zijn punten inzetten voor iemand die in de buurt van zijn moeder in Groningen woont haar wekelijks naar het ziekenhuis voor controle te rijden. Dit is speciaal bedoeld voor mantelzorgers om elkaar te helpen.

Met de Ubuntu-app:
• Ken je je buren: je weet wie er in je buurt wonen en wie een hulpvraag hebben
• Sociale controle: doordat je weet wie er in jouw buurt woont met een beperking, herken je mensen op straat en is het makkelijker om een praatje aan te knopen en te vragen hoe het gaat
• Worden hulpvragen dichtbij opgelost: als iemand een concrete hulpvraag die door buurtbewoners opgelost kan worden
• Wordt het hip om anderen te helpen: met de status die je kunt opbouwen in de Ubuntu-app wordt het zichtbaar en hip dat je anderen helpt. Daarnaast word je zelfs beloond met kortingen op gezondheidsgerelateerde producten als je anderen helpt.

Digitalisering
Overige
Regio Zuid-Holland
Astrid Buysse