U-Prevent.com

Opschaling

U-Prevent is een website welke gratis teogankelijk is. Ga naar U-Prevent.nl voor het gebruik, een indruk van U-Prevent of meer informatie.

Met U-Prevent is het nu mogelijk om op individueel niveau het risicoprofiel te bepalen en vast te stellen welke interventie het risico voor de patient verlaagd. In plaats van uit te gaan van het gemiddeld profiel in de richtlijnen kan de arts met U-Prevent invulling geven aan personalized medicine.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Regio Utrecht