Tovertafel

Opschaling

De Tovertafel creëert bijzondere contactmomenten voor zorgmedewerkers en de mensen voor wie ze zorgen. Spelen met de Tovertafel heeft bewezen effect op fysiek, cognitief, sociaal en zintuiglijk niveau: denk aan het doorbreken van apathie, stimuleren van beweging of het versterken van de relatie tussen zorgmedewerker en hun cliënten of bewoners. Zo maken we samen impact op de kwaliteit van leven van mensen met een cognitieve uitdaging.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Utrecht