Telerevalidatie.nl

Opschaling

Telerevalidatie.nl is een online service gericht op het verbeteren van het herstel van patiënten met chronische klachten. De service bestaat uit 4 modules: een online oefenmodule (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie), een online monitoringsmodule (vragenlijsten), een online communicatiemodule en een online informatiemodule. Wat de patient thuis kan doen, wordt bepaalt door de therapeut (gepersonaliseerd). Wanner de patient dit doet, bepaalt de patient zelf. Dit bevordert het zelfmanagement van de patient. De informatie uit de modules wordt teruggekoppeld naar de therapeut (therapietrouw, revalidatievoortgang, gezondheidsstatus). Dit zorgt ervoor dat de patient op een veilige en goede manier thuis kan revalideren.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Overijssel