Tango Planner

Ontwikkeling

Door het organiseren van de zorg rond de hulpvrager is deze in staat langer thuis te verblijven in eigen omgeving gesteund door vertrouwde gezichten.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Regio Zuid-Holland
Wim Antonissen