swyMe Connected Home

Ontwikkeling

Het idee is zorg op kosteneffectieve manier naar de woning te brengen door toepassing van videocommunicatie en de mogelijkheid om informatiesystemen of -apparatuur te kunnen uitlezen of aansturen op afstand. De oplossing is gebaseerd op een (video)communicatie-applicatie in-een-box. De mini-box wordt verbonden met een bestaande TV en is voorzien van camera, microfoon en speaker. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande (kabel)internetverbinding of WiFi-spot. De software maakt het mogelijk de TV te veranderen in een professioneel videoconferencingsysteem, waarmee tevens het uitlezen van gekoppelde medische- of domotica-apparatuur kan worden uitgelezen of aangestuurd. Informatie kan ter beoordeling of verificatie worden verzameld door een centraalplatform, EPD of anderzins. Het achterliggende videoplatform zorgt in brede zin voor ontsluiting van arts, specialist, zorgverlener en familie.

In de basis is het gebruik van videoconferencing niet nieuw. Op basis van een beproefd videoplatform is de innovatie van deze oplossing vooral te vinden in de volgende elementen:
- openheid: de mogelijkheid om een brede uitrol te doen naar een veelvoud van partijen, zonder afbreuk te doen aan individuele eisen van organisaties.
- flexibiliteit: de wijze waarop informatie kan worden uitgewisseld tussen woning en arts.
- eenvoud: simpele implementatie, gebruik makend van reeds bestaande komponenten. Maar ook simpel in gebruik.
De hierboven genoemde kenmerken leiden tot lagere kosten per eenheid.

Domotica
Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Noord-Holland