StrobeWaffle

Ontwikkeling

“Wij moeten erkennen dat gezondheid en gezondheidszorg in Nederland echt een succesverhaal is; alleen om dat succes te continueren en te vergroten heb je nieuwe visies en nieuwe paradigma’s nodig” - Nico van Meeteren, Executive Director and Secretary of Topsector Life Sciences & Health

Deze innovatie is mogelijk een welkom voorbeeld van zo'n nieuw paradigma, dat lange tijd en mogelijk ten onrechte is geassocieerd met kwakzalverij: het deactiveren van een pathogeen middels het aanbieden van een elektromagnetisch veld van een specifieke frequentie.

Ik ben er als ontwikkelaar van dit 'StrobeWaffle' prototype zelf nog niet volledig van overtuigd; ik heb het nog niet met eigen ogen zien werken. Ik kwam de bedenker van het technische ontwerp (Willem Ras, gepensioneerd medisch rechtsbijstandjurist met eigen kliniek in Portugal) tegen op internet en besloot hem het voordeel van de twijfel te geven.

In het geval dat deze aanpak echt werkt is het uiteraard een fantastisch welkome oplossing voor de huidige crisis, en mogelijk een opmaat voor een algeheel nieuwe aanpak van pathogenen.

Het huidige prototype zoals geproduceerd door mij wordt door de bedenker als technisch toereikend gezien.

De algehele risico's wat betreft blootstelling aan elektromagnetische velden worden laag ingeschat en momenteel onderzocht.

Gewenst zijn opties om het prototype t.z.t. in de praktijk te testen.

De insteek is: een open source stuk hardware, een proof of concept. Mocht het werken dan kan grootschalige fabricage op relatief korte termijn plaatsvinden.

Medisch technologische innovaties
Regio Zuid-Holland