Stichting De Wilde Vaart

Opschaling

Vanuit het werken op en aan een schip en kadewerkplaats begeleiden we jongeren vanaf 18 jaar met forse problematiek en grote afstand tot de arbeidsmarkt. We werken vanuit een aantal uitgangspunten:
- gebruik van de methodieken ervarend leren en krachtwerk;
- begeleiding en training sociale en werk-vaardigheden;
- scholing i.s.m. met Edumar en Houtdatwerkt;
- samenwerking met de nautische sector voor stages en werkervaringsplekken;
- samenwerking met zorg&welzijn en lokale overheid
Onze aanpak laten we onderzoeken en monitoren door het lectoraat van Hogeschool Leiden, geleid door prof. dr. Hendrien Kaal

Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland