Spreekkamer Online

Ontwikkeling

Door consulten op afstand mogelijk te maken via webcam en internet wordt ingespeeld op de wens van inmiddels 1 op de 5 patiënten die op deze manier contact willen hebben met hun arts (bron VUMC). Spreekkamer Online is een Software As A Service die deze online videoconsulten mogelijk maakt op een veilige en eenvoudige manier. Bestaande toepassingen voldoen niet aan de richtlijnen van veiligheid in de zorg, maar zijn bovenal complex, niet stabiel en bieden te weinig ondersteuning om deze vorm van zorg mogelijk te maken.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Noord-Holland