Social Circle

Ontwikkeling

Dit project is in het leven geroepen om het kleinschalige zorgaanbod te handhaven en te versterken tijdens de decentralisaties. Gemeenten hebben beperkte capaciteit om in gesprek te gaan met het grote aantal zelfstandige zorgaanbieders. Zelfstandige zorgaanbieders geven aan primair bezig te willen zijn met het verlenen van zorg. De taken die horen bij het zelfstandig ondernemerschap en de rompslomp die hiermee gepaard gaat zijn dus ondergeschikt. Door dit gezamenlijk binnen het collectief te organiseren gaat een groter deel van het zorgbudget, maar ook tijd, naar de cliënt in plaats van dat er een deel van het budget aan overhead wordt besteed.

Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Gelderland