SmartLab

Opschaling

Het SmartLab biedt de mogelijkheid om:
• De patiënten de kans te geven om in contact te komen met de laatste ICT-technologie gericht op revalidatie.
• De patiënten te ondersteunen in het vinden van technologische mogelijkheden om ook buiten de behandeluren aan de revalidatiedoelen te blijven werken.
• Kansen te bieden voor samenwerking met ontwikkelaars, onderwijs en zorgprofessionals.
• Vanuit de patiënt of behandelaar de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie af te stemmen op de eisen van de gebruikers door direct contact.

Om tot succesvol toepassen van innovaties in onze behandelaanbod te komen worden via een stappenplan (stage gate model) innovatie idee gewogen. binnen het stappenplan wordt gekeken naar meerwaarde en relevantie voor de revalidatiezorg, haalbaarheid van toepassing in revalidatiezorg, testen en gebruiken van de innovatie binnen de revalidatiezorg en evaluatie.

Domotica
Digitalisering
(Tele)monitoring
Robotica
Regio Zuid-Holland