Skill-based matching platform

Opschaling

We hebben een platform ontwikkeld met als doel het personeelsverloop in de zorg terug te dringen.

Ons platform koppelt medewerkers aan interne ontwikkelmogelijkheden op basis van skills en persoonlijke ambities. Ons doel? Meer tevreden medewerkers, beter benutten van intern talent en stimuleren van interne mobiliteit met als gevolg, lager verloop

AI
Digitalisering
Overige
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

We zijn op zoek naar zorginstellingen en organisaties die interesse hebben in het uitvoeren van een pilotproject.

Met behulp van ons platform helpen we de organisatie een gedetailleerd overzicht te krijgen van de benodigde skills binnen hun organisatie. Ook kunnen medewerkers een persoonlijk skill-profiel creëren en een intern carrière pad uitstippelen. We verzamelen en analyseren gegevens over de benodigde skills, de reeds aanwezige skills en de carrière ambities van medewerkers. Op basis van deze inzichten koppelen we medewerkers aan interne ontwikkelings- en groeimogelijkheden, zoals projecten, functies, opleidingen en mentoren programma's.

Het doel van deze pilot is:
- Inzichten krijgen om nog beter aan te sluiten bij de doelgroep.
- O.b.v. de feedback van organisatie het platform (functionaliteiten ed.) verder ontwikkelen.

Als uw zorginstelling of organisatie geïnteresseerd is in het verkennen van deze innovatieve mogelijkheid om het personeelsverloop te verlagen, staan wij klaar om er samen een succes van te maken!