Share Your Care

Opschaling

Wij willen kennisdeling en innovatie in de zorg stimuleren door het oprichten van een nieuw, onafhankelijk, innovatief, low-cost, en laagdrempelig online platform: Share Your Care (SYC) genaamd. SYC wordt het eerste online platform in Nederland dat actief problemen en oplossingen in de zorg met elkaar verbindt, en hiermee kennisoverdracht en innovatie wil stimuleren en zo de kwaliteit van zorg verbetert. We willen als eerste binnen Nederland online hackathons faciliteren. Zodoende draagt Share Your Care bij aan het verbeteren van de Triple Aim binnen de zorgsector. (Deze Triple Aim bestaat uit: een betere gezondheid, kwaliteit van zorg, en beheersing van de kosten.)

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Regio Noord-Holland