Secare

Ontwikkeling

Diverse maatschappelijke organisaties helpen al jaren om door middel van vrijwilligers en belcirkels een oogje op alleenstaande ouderen te houden. Het principe is bekend maar kan nu worden aangevuld met het concept van Secare. Drie " ringen " van monitoring: 1: sensoren op cruciale plekken in huis meten activiteit; douche, koelkast, etc. Wanneer de sensor na een bepaalde periode geen activiteit meet wordt er gebeld naar de client. neemt de client op dan is er dus geen probleem. Zo niet dan belt de sensor via het netwerk naar een vooraf opgegeven persoon ( buren, familie, mantelzorg) wanneer hier een positieve terugkopelling komt reset het systeem weer. Echter wanneer er in beide gevallen geen gehoor gegeven kan worden wordt de derde ring ingeschakeld: een beveiligingsbedrijf brengt dan een huisbezoek. Deze beschikken voor abonnees over een sleutel en kunnen ter plaatse de situatie beoordelen en zo nodig instanties inschakelen.

Domotica
(Tele)monitoring
Regio Noord-Holland
Patrick van der Schaaf