Scales

Ontwikkeling

Deze innovatie richt zich op de onderwerpen slaap en pijn in de curatieve intramurale setting en bevat een 'use-your-own-device'-app. Deze app helpt patiënten regie te houden over hun dagritme door inzicht te geven in hun eigen slaappatroon. Door zoveel mogelijk hun eigen dagritme te kunnen aanhouden, wordt eigen regie bevorderd, het energieniveau verhoogd en pijngevoeligheid verminderd.
De opbrengst is een soepeler overgang naar de thuissituatie, minder pijnervaring tijdens en na de opname en een efficiënter ingericht belsysteem op de afdelingen.

(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant