SARA Robotics

Concept

SARA is een zorgrobot met een sociaal karakter. Ze is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van de bewoners in een zorgomgeving. Ook kan SARA de werkdruk van de zorgprofessionals verlagen door ondersteuning te bieden waar nodig is. Ze is ontwikkeld om een oplossing te bieden tegen het toenemende personeelstekort in de zorg en de nog steeds groeiende vergrijzing. Bij SARA-robotics weten we maar al te goed dat elke bewoner anders is.

Robotica
Digitalisering
Wearable
Maartje Claassen - Eradus