Samen Beter Thuis

Opschaling

Samen Beter Thuis is een digitaal platform dat met praktische videoinstructies, en tips en adviezen mantelzorg en zelfzorg ondersteund in eigen regie.
Het doel van Samen Beter Thuis is om met een mix van producten (online- offline /blended care) de samen- en zelfredzaamheid van mensen met een beperking te ondersteunen voor optimaal behoud van regie en zelfmanagement in eigen leefomgeving. Door goede ondersteuning van de nulde lijn (de zorg thuis) en samenwerking in de keten willen we eerste- en tweede lijn ontlasten.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant