Rode Vlaggen app

Opschaling

De Rode Vlaggen App ondersteunt thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen bij het signaleren en melden van mogelijke problemen rond het medicatiegebruik van thuiswonende ouderen. De app helpt hen die rol achter de voordeur goed op te pakken. De meldingen die met de app gedaan worden kunnen worden opgepakt door thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en apotheker.

Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant