RegieThuis

Opschaling

RegieThuis | Publiekswinnaar Restart Health Hackaton '20

Zelf Regie Houden | Samen Zorgen
De weg van mantelzorger naar mantelmanager

RegieThuis ondersteunt werkende mantelzorgers bij het gemakkelijk en flexibel organiseren van (mantel)zorg voor naasten, geheel op maat en vanuit huis. Samen zorgen in netwerkverband, samen beslissen met de zorgvrager en daarbij zelf in balans blijven staan centraal. Zodat mantelzorger én zorgvrager thuis regie kunnen nemen en houden.

De werkende mantelzorger krijgt via een 'slimme' mantelomgeving toegang tot ondersteuning bij elke fase van mantelzorg: bewustwording, organisatie van professionele zorg voor je naaste, organisatie van mantelzorg met je eigen sociale netwerk of uitbesteding aan dienstverleners als het thuis even niet meer gaat. RegieThuis biedt ook hulpmiddelen om zelf gezond en in balans te blijven.

Gebruik van RegieThuis leidt tot:

1) Betere zelfzorg en balans en daarmee tot
- minder kans op overbelasting of uitval van werkende mantelzorgers
- daling van ziekteverzuim en kosten voor de werkgever
- minder druk op de formele zorg en lagere zorgkosten

2) Hogere ervaren kwaliteit van leven in elke mantelzorgfase door
- ervaren regie tijdens het gehele proces
- gemak van organiseren wie welke zorg op zich neemt
- meer 'quality time' met zorgvrager door flexibele inzet van ondersteunende netwerken

3) Vergrote zichtbaarheid en kans op erkenning van mantelzorger
- in de zorgketen: aandeel mantelzorger in zorg is transparant en hun ervaring en expertise worden gebruikt
- in sociale netwerken: regie en aandeel is transparant
- op het werk: uitleg en aandeel zorg is helder en helpt bij gesprek met werkgever

En uiteindelijk dat zorgen voor elkaar weer draaglijk en vanzelfsprekend wordt.

Met ingang van 1 januari 2022 willen wij RegieThuis in regio Rijnmond aanbieden. Onze ambitie is om alle werkende mantelzorgers in Nederland te ondersteunen. Na de werkende mantelzorgers gaan wij RegieThuis verder ontwikkelen voor de overige doelgroepen: mantelzorgers met een migratieachtergrond of taalachterstand en de jonge, oudere en laag opgeleide mantelzorgers.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Wearable
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland