Refurbishing van pruiken

Opschaling

Refurbish duurzame geproduceerde pruiken en maak deze (her)inzetbaar. Zorg dat deze toegankelijk, het liefst gratis worden voor de minder financieel bedeelde medemens of hun kinderen die vanuit hun behandeling of ziekte grote behoefte hebben aan een goede pruik.

Hulpmiddel
Wearable
Regio Noord-Brabant