Redgrasp

Pilot

Redgrasp maakt van zorgprotocollen en -richtlijnen een kennisspel.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Utrecht
AMH (Menno) Vergeer