Quli

Ontwikkeling

Zorginstellingen het Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn en ARQ zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Quli. Zij worden hierin ondersteund door ICT-bedrijf Ordina. Quli is het eerste eHealth-platform dat is opgebouwd vanuit of rond de gebruiker: hij of zij staat centraal bij de inrichting van het platform. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT een belangrijke aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in en meer specifieke kennis over eHealth.

Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Regio Gelderland