Quater-P Preventieve zorg

Opschaling

Om de preventieve zorg in de reguliere gezondheidszorg te stimuleren heeft Quater-P een casefinding systeem ontwikkeld. Het systeem gebruikt anonieme patiëntgegevens welke geregistreerd staan bij de huisarts. Daarbij worden alle ingeschreven patiënten in de huisartspraktijk ingedeeld in specifieke risicogroepen. Deze zijn bepaald door het analyseren van de medische gegevens zoals meetwaarden, medicatie en diagnoses van de huisarts. De huisarts krijgt verschillende pro-actieve actielijsten terug, waarmee hij of zij direct aan de slag kan. 

Deze patiënt sortering speelt in op het optimaliseren van patiëntgegevens, het maximaal benutten van de financiële afspraken met de zorgverzekeraar en bespaart tijd bij de huisarts door het automatisch analyseren van de risicoprofielen. Dit alles zorgt voor het toegankelijker maken van de preventieve zorg, voor de huisarts én voor de patiënt. 

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Gelderland
Marieke Korthals