Q-Fog

Opschaling

De Q-fog is een automatische werkende, mobiele watermistsprinkler die eenvoudig in bestaande woonvoorzieningen kan worden geplaatst. Ook is hij gemakkelijk verhuisbaar.

-Na detectie van snelle toename van warmte én rook door de slimme brandmelder zorgt de Q-fog voor een overleefbare atmosfeer door watermist in de kamer te gaan vernevelen.

-Gelijktijdig word er een alarmering uitgestuurd naar verzorging/ verpleging/ Brandweer en/of buren.

-Door de watermist ontstaat in de brandruimte een overleefbare atmosfeer (zowel op het gebied van zuurstof, koolmonoxide, roetdeeltjes en temperatuur) voor minstens 15 minuten, zelfs voor personen met een zwakke gezondheid.

-Deze ruimte is dus ook minstens 15 minuten betreedbaar voor de gealarmeerde hulpverlener(s) ,ook zonder ademlucht en brandweerpak.

-Door de watermist zal de beginnende brand niet uitgroeien tot een grote brand en hierdoor blijft de brand- en rookschade enorm beperkt. Vaak wordt een brand ook volledig geblust.

-Buren en omwonenden hebben nauwelijks waterschade en aanzienlijk minder rookschade.

-De Qfog kan gemakkelijk worden gestopt indien de brand onder controle is.

Domotica
Digitalisering
Hulpmiddel
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland