PsyNet

Opschaling

De ambitie is om de zorg voor psychiatrische patiënten anders te organiseren: van het ketenmodel naar een netwerkmodel waarin de cliënt zelf centraal staat. Door gebruik te maken van PsyNet wordt onderlinge samenwerking binnen het netwerk ondersteund en kan de cliënt regie nemen waar mogelijk en gewenst. Mocht de cliënt daar op een bepaald moment niet toe in staat zijn dan is het hele netwerk goed op de hoogte van de situatie en kan alsnog zorg verleend worden.
Wij denken dat op de langer termijn meer samenwerking en regie voor de cliënt leidt tot betere zorg: zorg die meer is afgestemd op wat deze specifieke cliënt op dat moment aan zorg nodig heeft en wordt uitgevoerd door de zorgverlener die daar het beste toe is uitgerust. Ten tweede denken we dat gaten en doublures in de zorg kunnen worden tegen gegaan en de daarbij behorende extra kosten. Ten derde verwachten dat we dat door de meer gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt , mantelzorger en zorgprofessional dat signalen die duiden op een terugval eerder bekend worden en dat daar sneller op kan worden ingegrepen en een crisis voorkomen kan worden. Cliënten geven nu al aan dat deze vangnetfunctie hen een vertrouwd gevoel geeft. Drs. Niels Zwikker van de Hogeschool Arnhem Nijmegen doet een promotieonderzoek naar de effecten van netwerkzorg en het werken van PsyNet.

Psynet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via PsyNet kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo willen wij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de cliënt en zijn mantelzorgers.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht