Prysma

Opschaling

Prysma ondersteunt samenwerken en communiceren rondom multidisciplinaire zorgvragen en nazorgtrajecten. Beschikbaar gestelde medische informatie uit de bron-EPD’s van betrokken zorgverleners wordt inzichtelijk gemaakt en het plannen en monitoren van zorgactiviteiten wordt ondersteund met voorgedefinieerde zorgplannen en protocollen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Gelderland
Help ons versnellen

We zitten in de scale up fase.

Danny van Neer