Project PLEZIER

Ontwikkeling

Door het gebruik van en de inrichting van het EPD te verbeteren; daalt de administratieve last, hebben zorgverleners meer tijd voor de patiënt en ervaren meer plezier in hun werk en stijgt de kwaliteit van verslaglegging en worden data direct discreet vastgelegd voor kwaliteitsanalyse en onderzoek.

Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Gelderland