Project PICTURE

Opschaling

Project PICTURE is een digitale softwaretool, die het voor het eerst mogelijk maakt om MRI’s van vele hersentumor patiënten digitaal met elkaar te vergelijk en samen te voegen. Met het uitwisselen van deze informatie tracht het project bij te dragen aan het verbeteren van behandelbeslissingen voor glioom patiënten (type hersentumor).

AI
Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Robotica
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

1. Partners kunnen ons helpen door te investeren in het project
2. Andere hersentumor centra informeren over deze tool en aan te laten sluiten
3. Technologie beschikbaar stellen die de innovatie kan versnellen