Programma Langer Actief Thuis

Implementatie

Het programma Langer Actief Thuis (LAT) is gebaseerd op de principes van reablement. In het programma worden ouderen die zich aanmelden voor wijkverpleging in een periode van maximaal 12 weken begeleid om de activiteiten waar ze een hulpvraag bij hebben toch weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. De ouderen worden hierbij begeleid door een interdisciplinair team wat bestaat uit de wijkverpleging, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Tijdens de intake formuleert de oudere samen met de wijkverpleegkundige en ergotherapeut zijn of haar persoonlijke doelen. Op basis van deze doelen wordt een plan geformuleerd om toe te werken naar zelfstandigheid. De oudere wordt door alle disciplines volgens dat plan op dezelfde manier begeleid. Zo'n 65% van de ouderen die het programma hebben doorlopen zijn daarna zelfstandiger geworden. Ruim 50% heeft geen wijkverpleging meer nodig na afronding van LAT.

Hulpmiddel
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Digitalisering
Regio Noord-Brabant