Prik!

Ontwikkeling

Bij zo'n 150 kinderen per dag in het Wilhelmina kinderziekenhuis/UMC Utrecht vindt een bloedafname plaats (zowel poliklinisch als op de verpleegafdelingen). De meeste kinderen vinden dit erg spannend. Om ze goed te kunnen voorbereiden op een bloedafname is, in samenwerking met Monkeybizniz PRIK! ontwikkeld, een interactieve app . Door met deze app te spelen, leert een kind hoe de bloedafname plaatsvindt en wat je kunt doen om deze zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Zelfzorg
Regio Utrecht