PijnZorg MNI

Opschaling

Met deze vorm van NEUROSTIMULATIE kan een patiënt of mantelzorger dit thuis uitvoeren. Na een traject bij een gespecialiseerd therapeut (BIG) wordt een apparaatje thuis gegeven en met 8 minuten gebruik per dag is de ATP spiegel zodanig verhoogd dat de reuma onderdrukt wordt op cel niveau.
Bij correct gebruik is de zorgkostenbesparing ruim €5000.- per patiënt per jaar. Potentieel 800000 patiënten. Dit daast de verbetering leefomstandigheden, maatschappelijk participatie, en arbeidsdeelname.

Medisch technologische innovaties
Wearable
Regio Utrecht