Pharmi

Opschaling

Pharmi BV is een bedrijf dat digitale apotheekzorg mogelijk maakt.

Het ontwikkelt Pharmi, de Digitale Apotheker, die verschillende bestaande gevalideerde medicijninformatie in 1 platform integreert. Het is een app, een empathische virtuele assistent en een Zorgdashboard.

Pharmi geeft aan een patient bij de start van een nieuw medicijn in digitale vorm begrijpelijke en eerlijke informatie.

Pharmi helpt de apotheker bij het bieden van digitale zorg aan de patiënt.
Deze zorg is van goede kwaliteit en zo veel mogelijk op maat.

Door Pharmi begrijpen mensen beter wat voor medicijn ze gekregen hebben en hoe het zo goed mogelijk te gebruiken. Goed begrip leidt tot de beste behandeluitkomst en zo weinig mogelijk bijwerkingen.

Het wordt in begrijpelijke taal voor elke Nederlander gemaakt en bestaat uit tekst, animaties, videos en een 'conversational AI", een digitale mens met wie je kunt praten.

Pharmi biedt ook de mogelijkheid om persoonlijke uitkomsten van de patiënt te meten. Dit door middel van vragenlijsten, het geven van inname-herinneringen en de mogelijkheid tot contact met de eigen apotheek.

Voor de apotheker is er een Pharmi ZorgDashboard, waarop de resultaten van een patient gemonitord kunnen worden en hiermee menselijke zorg versterkt wordt.

Pharmi BV is lid van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Samen met deze instantie wil Pharmi BV medicijninformatie voor alle lagen van de bevolking begrijpelijk en bereikbaar te maken.

Het Pharmi team werkt samen met verschillende kennisinstituten om de waarde van Pharmi wetenschappelijk te kunnen bewijzen.

Pharmi BV heeft de Green Deal in de zorg ook ondertekend. Dit betekent dat Pharmi BV zich inzet voor zo weinig mogelijk verspilling van mens en middelen in de gezondheidszorg.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Domotica
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Robotica
Virtual reality
Wearable
Overige
Regio Noord-Brabant