Patient Journey App Personal

Opschaling

Patient Journey App ondersteunt zorginstellingen bij het tijdig informeren, actief betrekken en persoonlijk begeleiden van patiënten en hun naasten gedurende het behandeltraject.
Patient Journey App Personal is een uitbreiding waarmee de patiënt vragen kan beantwoorden, afbeeldingen kan uploaden en een gepersonaliseerd behandelpad kan genereren.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Brabant